motor van samenleving

Motor van de samenleving

In een gemeente zijn de inwoners de belangrijkste schakel, zij zorgen dat de economie draaiend wordt gehouden. Daarom is het niet gek dat veel burgers zijn betrokken bij het reilen en zeilen wat er in een gemeente allemaal gebeurd. De plannen die aangedragen worden zullen in behandeling worden genomen door de bestuurskamers van de gemeenteraad. Burgerparticipatie is een goed middel om erachter te komen wat er nu eigenlijk speelt in een gemeente. Burgers wordt om advies gevraagd wat zij ergens van vinden. 

groep mens

Ideaal instrument voor de gemeente

Als burger wil je meedoen met de beslissingen die genomen worden, als gemeente is het een ideaal instrument om te peilen hoe de burgers ergens over denken. Via een zogeheten burgerparticipatie ladder kan de burgerparticipatie worden gemeten. Sta je als burger onderaan de ladder dan word je niet betrokken bij de beslissingen die de gemeente maakt. Bovenaan de ladder staat zelfbestuur, daartussen zijn nog een aantal stappen bijvoorbeeld raadplegen en adviseren. Bij de hoogste stap wordt de agenda beheerd door de burgers, besluiten worden zelf genomen waarbij de gemeente een adviserende rol heeft.

verschillende mensen

Voorheen en tegenwoordig

Tegenwoordig is de gemeente eenvoudig toegankelijk voor burgers, vroeger was dit wel anders daar er een grote afstand was tussen gemeente en burgers. De politiek is er ook achter gekomen dat advies van de burgers belangrijk is om besluiten te nemen. De burgers hebben een eigen platform gekregen waar ze hun mening kunnen uiten over de lopende zaken van de gemeente. Ook sociale media is belangrijk, zo kunnen meningen en plannen sneller worden gedeeld met burgers.