Cursusplus

Veiligheid op de werkvloer

Voel jij je veilig in je werkomgeving? Of jij nu de werkgever of de werknemer bent, veiligheid op de werkvloer moet voorop staan in elke situatie. Het is verplicht om als bedrijf te weten welke mogelijke gevaren er op de werkvloer zijn en welke maatregelen hiertegen worden genomen. Dit doe je door middel van een risicoinventarisatie en evaluatie. Neem voor advies hierover contact op met bijvoorbeeld Zwartewaterland Training & Advies. Maar wat kun je nu al doen?

Bewustheid

Een veilige werkomgeving krijg je niet in je eentje voor elkaar. Een écht veilige werkomgeving organiseer je samen met alle werknemers. Zorg er dan ook voor dat alle werknemers op de hoogte zijn van gevaren op de werkvloer en maatregelen. Hang veiligheidsprotocollen op een duidelijk zichtbare plek op. Zo wordt iedereen elke dag herinnerd aan veiligheid op de werkvloer.

Bespreekbaar maken

Veiligheid op de werkvloer klinkt misschien als een saai onderwerp, maar mag geen ondergeschoven kindje worden. Maak het dan ook bespreekbaar op de werkvloer. Straf werknemers niet voor fouten die worden gemeld. Doe je dit wel, dan loop je het risico dat onveilige situaties niet worden gemeld. Een goede cultuur op de werkvloer is belangrijk voor de bedrijfsveiligheid. Collega’s moeten elkaar ook durven te wijzen op veiligheidsvoorschriften.

Opgeruimd staat netjes

Een opgeruimde werkvloer is een meer veilige werkvloer. Op nummer één van de bedrijfsongevallen staat ongelukken door vallen of struikelen. Een simpele manier om hiervan zo veel mogelijk risico weg te nemen is: opruimen. Geen tassen die in de looproute liggen, geen vergeten hamer in het gangpad. Daarnaast zorg je er natuurlijk voor dat er geen snoeren over de vloer liggen waar je makkelijk over kunt struikelen. Een ongeluk zit in een klein hoekje.

Periodieke controles

Natuurlijk verslapt de aandacht voor bovenstaande na een tijdje. Blijf hier alert op. Veiligheid is niet iets wat je kunt laten verslonzen. Voer dan ook periodieke controles uit. Niet alleen op de veiligheid van de omgeving, maar ook bijvoorbeeld ook op de voorbereiding voor een uitbraak van brand. Zijn nog genoeg werknemers BHV bevoegd? Houd dit soort dingen goed in de gaten. Om iedereen bewust te maken van veiligheid op de werkvloer, maak je veranderingen zichtbaar/merkbaar. Bespreek veiligheid, neem eens een taart mee als weer een paar werknemers de BHV cursus hebben gehaald. Zorg dat iedereen in het bedrijf bezig is met veiligheid op de werkvloer!